?

Log in

No account? Create an account
Смена состояний, новая фаза луны :o) -- Day [entries|friends|calendar]
fishcka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

монети [02 Aug 2007|06:27pm]
прочитала новину, що в Новій Зеландії випустили монетки, присвячені пригодам Шерлока Холмса і Доктора Ватсона (з Василієм Лівановим та Віталієм Соломіним у головних ролях).
дала почитать цю новину різним людям і шось ніхто не віре..
ну от я в зв'язку з цим покопирсалася на сайті Райфайзен-Аваля і шо там знайшла (всі картінки клікабельні):
ще монеткиCollapse )
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 2nd, 2007 ]
[ go | previous day|next day ]